Osteopatisk behandling
Den osteopatiska behandlingen inleds med en ingående anamnestagning vilket innebär att patienten får redogöra för sin sjukdomshistoria och eventuell skadehistorik. Därefter gör osteopaten en noggrann undersökning för att komma fram till en behandlingsplan. Antalet behandlingar du behöver och hur ofta beror på ditt tillstånd.

Behandlingen lägger största fokus på att hitta och behandla de bakomliggande orsakerna till varför åkommor uppstår eller återkommer.
Behandlingsområden
Vanliga åkommor man söker osteopat för är: rygg- och nackbesvär, huvudvärk, muskel- och ledvärk, förslitningsskador, andnings- eller matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor, musarm och stress.